GEODEZJA - JEST PODSTAWĄ DLA WSZELKICH INWESTYCJI

Geodezja Klasyczna

Geodezja Inżynieryjna

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Usługi geodezyjne – szybko, kompleksowo

Oferujemy atrakcyjne ceny i szybkie terminy realizacji. Przekonaj się, że profesjonalny geodeta nie musi być drogi, a szybko i kompleksowo wykonana usługa może dostarczyć Ci mnóstwa satysfakcji.

Kompleksowa geodezyjna
obsługa inwestycji

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, z przyjemnością odpowiemy na każde zapytanie. Ostateczna wycena zamówienia poprzedzone jest rozmową z klientem podczas której określamy jego oczekiwania oraz nasze możliwości i wkład pracy niezbędny do rzetelnego wykonania zlecenia.

Jakie usługi wykonujemy?

Zakres realizowanych przez "pomiar" prac jest rozległy i obejmuje wszystkie standardowe geodezyjne usługi.

Mapa do celów projektowych

Przygotowanie aktualnej mapy dla zamierzenia budowlanego

Tyczenie obiektów budowlanych

Wytyczenie w terenie punktów charakterystycznych projektowanych elementów np. osi ścian budynku mieszkalnego

Geodezyjna inwentaryzacji obiektów budowlanych

Po realizacji wszelkich czynności na budowie nowe obiekty podlegają pomiarom i przedstawieniu na mapie inwentaryzacji powykonawczej, która stanowi jeden z załączników do odbioru technicznego obiektu.

Wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych

Wyznaczenie w terenie i zastabillizowanie punktów granicznych

Ustalenie przebiegu granic działek

Ustalenie przebiegu granic wraz z stabilizacją punktów granicznych ( jeżeli to możliwe )

Podziały nieruchomości

Podziały geodezyjne, czyli wydzielenie z jednej nieruchomości kilku nowych działek ewidencyjnych np. w celu sprzedaży

Inne mapy do celów prawnych

Mapy do zasiedzenie, ustanowienia służebności gruntowej i inne

Aktualizacja baz danych

Prace mające na celu doprowadzenie zgodności stanu faktycznego z stanem w bazie danych np. po rozbiórce budynku należy go usunąć z baz w celu aktualizacji informacji niezbędnych do naliczania podatku.

Ogólne doradztwo związane z nieruchomościami, oraz budową.

Współpracujemy z notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami nieruchomości, projektantami, oraz z innymi przedsiębiorstwami zajmującymi się związanymi z nieruchomościami i budową obiektów budowlanych.

Z sukcesem realizujemy inwestycje klientów indywidualnych, a także współpracujemy z bardzo szeroką grupą przedsiębiorstw. Zapewnimy dodatkowe porady w zakresie wykonywanej usługi oraz ogólne doradztwo związane z nieruchomościami i budownictwem.

Zapraszamy do współpracy z firmą geodezyjną "POMIAR"

Nasi Partnerzy